Xã hội

Mức phí chưa điều chỉnh là "chưa phù hợp"

tienphong.vn -

Liên quan đến đề xuất, kiến nghị về chủ trương thu phí mà Bộ GTVT đang đề xuất, PV phỏng vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng. Bộ trưởng Thăng ủy quyền cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trả lời bằng văn bản.