Trump & CNN's Reporter get heated in back and forth

NowThis Election

- Lượt xem: 94 - Độ phân giải: 1080x1080

Donald J. Trump got into a heated argument with a CNN reporter because he doesn't like how they cover him
Mới nhất Đang hot
10 lượt xem
8 lượt xem
7 lượt xem
18 lượt xem
Diy
10 lượt xem
1 lượt xem
0 lượt xem
11 lượt xem
8 lượt xem
8 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
news.zing.vn -
2
news.zing.vn -
3
vov.vn -
4
vov.vn -
5
news.zing.vn -
6
news.zing.vn -
7
news.zing.vn -
8
vov.vn -
9
news.zing.vn -
10
news.zing.vn -
11
news.zing.vn -
12
vov.vn -
13
news.zing.vn -
14
dantri.com.vn -
15
news.zing.vn -