Trump Responds To Russia Allegations, Calls It 'Fake News'

NowThis Election

- Lượt xem: 18 - Độ phân giải: 1280x720

Donald J. Trump claimed a recent report of Russian blackmail against him is 'fake news'
Mới nhất Đang hot
3 lượt xem
10 lượt xem
1 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
suckhoe.vnexpress.net -
2
news.zing.vn -
3
kenh14.vn -
4
kenh14.vn -
5
news.zing.vn -
6
news.zing.vn -
7
news.zing.vn -
8
laodong.com.vn -
9
kenh14.vn -
10
kenh14.vn -
11
news.zing.vn -
12
dantri.com.vn -
13
news.zing.vn -
14
laodong.com.vn -
15
kenh14.vn -