Trump Responds To Russia Allegations, Calls It 'Fake News'

NowThis Election

- Lượt xem: 61 - Độ phân giải: 1280x720

Donald J. Trump claimed a recent report of Russian blackmail against him is 'fake news'
Mới nhất Đang hot
6 lượt xem
4 lượt xem
6 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
news.zing.vn -
2
news.zing.vn -
3
news.zing.vn -
4
dantri.com.vn -
5
vov.vn -
6
news.zing.vn -
7
vov.vn -
8
news.zing.vn -
9
dantri.com.vn -
10
vov.vn -
11
news.zing.vn -
12
news.zing.vn -
13
news.zing.vn -
14
news.zing.vn -
15
news.zing.vn -