Man Stops Traffic to Help Elderly Person Cross the Street

NowThis

- Lượt xem: 25 - Độ phân giải: 1080x1080

This man parked his truck in the middle of traffic to help an elderly person cross the street
Mới nhất Đang hot
10 lượt xem
Diy
9 lượt xem
12 lượt xem
8 lượt xem
Diy
6 lượt xem
Diy
10 lượt xem
7 lượt xem
10 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
vov.vn -
2
dantri.com.vn -
3
vov.vn -
4
vov.vn -
5
news.zing.vn -
6
news.zing.vn -
7
news.zing.vn -
8
news.zing.vn -
9
news.zing.vn -
10
news.zing.vn -
11
vov.vn -
12
dantri.com.vn -
13
dantri.com.vn -
14
dantri.com.vn -
15
dantri.com.vn -