17 Killed In Florida's Stoneman Douglas High School Shooting

NowThis

- Lượt xem: 14 - Độ phân giải: 1080x1080

17 people are dead after a school shooting in Parkland, Florida. The 19-year-old shooter is in custody
Mới nhất Đang hot
8 lượt xem
7 lượt xem
7 lượt xem
3 lượt xem
8 lượt xem
8 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
news.zing.vn -
2
news.zing.vn -
3
news.zing.vn -
4
news.zing.vn -
5
news.zing.vn -
6
vov.vn -
7
dantri.com.vn -
8
news.zing.vn -
9
dantri.com.vn -
10
dantri.com.vn -
11
dantri.com.vn -
12
vov.vn -
13
news.zing.vn -
14
news.zing.vn -
15
vov.vn -