UK Parliament Doesn't Want Trump To Visit After Far-Right Retweet

NowThis Election

- Lượt xem: 46 - Độ phân giải: 1080x1080

Trump has canceled his trip to Britain. London's mayor says Trump 'got the message'
Mới nhất Đang hot
11 lượt xem
0 lượt xem
0 lượt xem
7 lượt xem
4 lượt xem
9 lượt xem
9 lượt xem
8 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
dantri.com.vn -
2
news.zing.vn -
3
vov.vn -
4
dantri.com.vn -
5
news.zing.vn -
6
news.zing.vn -
7
news.zing.vn -
8
news.zing.vn -
9
vov.vn -
10
dantri.com.vn -
11
news.zing.vn -
12
vov.vn -
13
vov.vn -
14
news.zing.vn -
15
dantri.com.vn -