8 Times Trump Was Slow to Condemn White Supremacy

NowThis Election

- Lượt xem: 49 - Độ phân giải: 1080x1080

Here are 8 times President Trump was slow to condemn white supremacy – or wouldn’t condemn it at all
Mới nhất Đang hot
7 lượt xem
11 lượt xem
25 lượt xem
38 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
news.zing.vn -
2
dantri.com.vn -
3
dantri.com.vn -
4
dantri.com.vn -
5
dantri.com.vn -
6
news.zing.vn -
7
news.zing.vn -
8
vov.vn -
9
vov.vn -
10
vov.vn -
11
dantri.com.vn -
12
vov.vn -
13
dantri.com.vn -
14
dantri.com.vn -
15
vov.vn -