8 Times Trump Was Slow to Condemn White Supremacy

NowThis Election

- Lượt xem: 15 - Độ phân giải: 1080x1080

Here are 8 times President Trump was slow to condemn white supremacy – or wouldn’t condemn it at all
Mới nhất Đang hot
10 lượt xem
7 lượt xem
11 lượt xem
9 lượt xem
5 lượt xem
6 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
news.zing.vn -
2
news.zing.vn -
3
news.zing.vn -
4
news.zing.vn -
5
vov.vn -
6
vov.vn -
7
news.zing.vn -
8
news.zing.vn -
9
news.zing.vn -
10
news.zing.vn -
11
news.zing.vn -
12
news.zing.vn -
13
news.zing.vn -
14
news.zing.vn -
15
news.zing.vn -