At least 16 women have accused Trump of sexual assault

NowThis Election

- Lượt xem: 48 - Độ phân giải: 1080x1080

Reminder: At least 16 women have accused Donald Trump of sexual assault – and more information is finally coming out
Mới nhất Đang hot
14 lượt xem
11 lượt xem
7 lượt xem
8 lượt xem
Xem nhiều (12 giờ qua)
1
dantri.com.vn -
2
news.zing.vn -
3
news.zing.vn -
4
dantri.com.vn -
5
dantri.com.vn -
6
vov.vn -
7
news.zing.vn -
8
vov.vn -
9
news.zing.vn -
10
news.zing.vn -
11
news.zing.vn -
12
vov.vn -
13
vov.vn -
14
news.zing.vn -
15
vov.vn -