Tuyển sinh

Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên: Sát thực tế, tính phân hóa cao

dantri.com.vn -

Lần đầu tiên 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học được ghép chung trong một bài thi tổ hợp với số lượng câu hỏi và thời gian rút ngắn hơn so với năm trước. Đánh giá chung của giáo viên các môn trong tổ hợp này là đề thi hay, sát thực tế và đặc biệt tính phân hóa cao nhất từ trước đến nay.