Tư vấn

Trạng Quỳnh là ai, có thật hay không?

news.zing.vn -

Trạng Quỳnh là nhân vật nổi tiếng trong dân gian, đại diện cho tài trí, thông minh, dí dỏm, trào lộng, nhưng không phải ai cũng biết ông là người thế nào, sống ở đâu?