Tư vấn

Khóa học giúp trẻ tự tin vào lớp một

vnexpress.net -

Chương trình song ngữ Brendon gồm các môn học trang bị hành trang khi trẻ vào tiểu học gồm Toán - tiếng Việt, Kỹ năng sống, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Âm nhạc, tiếng Anh với người nước ngoài và hai môn ngoại khóa là Khoa học vui, Toán tư duy.