Trắc nghiệm lịch sử: Công chúa duy nhất từng lấy hai vua?

Huyền Trân, An Tư, Ngọc Vạn, Ngọc Khoa là bốn trong số nhiều công chúa của các triều đại phong kiến Việt Nam.

Trong triều đình Việt Nam thời phong kiến, hoàng hậu là vợ chính thức của vua, do vua sắc phong. Đó là phụ nữ có ngôi vị cao nhất trong cung cấm.

Công chúa là tước hiệu dành cho nữ giới, thường được phong cho con gái vua. Tước hiệu này cũng được dùng để phong cho một số phụ nữ có công trạng lớn với triều đình.

Cùng mục Đang hot

TIN MỚI CẬP NHẬT

Xem thêm