Tin nổi bật

Cần chặt đứt vòi bạch tuộc của tà đạo Đức Chúa trời Mẹ

vov.vn -

Các đối tượng cầm đầu hội nhóm Đức Chúa trời Mẹ đã sử dụng thứ giáo lý bịp bợm để mê hoặc những người nhẹ dạ trở thành tín đồ, trục lợi nhờ đức tin của người dân.