hồ sơ khống

Kinh doanh thua lỗ, lập mưu chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng

cafef.vn -

Do kinh doanh thua lỗ nên Hiệp lập hồ sơ khống để vay tiền của tổ chức tài chính. Thủ đoạn của Hiệp là thành lập ra các công ty tư nhân, sau đó lấy danh nghĩa pháp nhân để ký hợp đồng mua bán hàng hoá với nhau. Những công ty này Hiệp cho các nhân viên dưới quyền như bảo vệ, lái xe, tạp vụ hoặc em ruột đứng tên...