Trung tâm hành chính công

Thanh Hóa thành lập trung tâm hành chính công

laodong.com.vn -

Ngày 23.5, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa - cho hay, Thanh Hóa đang tích cực đẩy mạnh xây dựng trung tâm hành chính công nhằm tối ưu hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung về một đầu mối để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính.