Sách

Ca sĩ Uyên Linh - con mèo sinh ban đêm

news.zing.vn -

Nữ ca sĩ cho rằng mình là một con mèo ưa sự thanh tịnh, cảnh vẻ nhưng sâu bên trong là máu đi kiếm ăn ban đêm, là dòng máu dịch chuyển và tâm hồn trẻ mãi không già.