Giao thông

3 hiệp sĩ bị đâm trọng thương ở TP HCM được hưởng chế độ thương binh?

vov.vn -

VOV.VN -Phó Cục trưởng Cục Người có công ủng hộ và thấy các hiệp sĩ tử nạn, bị thương hoàn toàn xứng đáng được xác nhận liệt sĩ, giải quyết chế độ thương binh.