Đời sống

Tết cộng đồng của kiều bào Việt tại Vancouver (Canada)

vov.vn -

VOV.VN - Bà Terasa Wat, Bộ trưởng Thương mại quốc tế, đại diện cho Lãnh đạo bang British Columbia (Canada) đã phát biểu chúc Tết cộng đồng người Việt.