Cuộc sống

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney

vov.vn -

VOV.VN -Việc tổ chức lễ kỷ niệm cũng là dịp để các nhà khoa học gặp gỡ nhau và kết nối với các doanh nghiệp, những người hoạt động trong các lĩnh vực khác.