Cuộc sống

Giấc mơ sâm Việt

tienphong.vn -

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt sâm núi Ngọc Linh là sản phẩm quốc gia. Một lễ hội sâm Ngọc Linh đầu tiên được tổ chức ngay thủ phủ sâm Nam Trà My, kèm theo đó là bộ tem sâm Việt Nam phát hành trên 168 quốc gia… Giấc mơ về sâm Việt Nam bay cao sẽ không còn xa vời. Trước mắt, sẽ đưa thủ phủ sâm Nam Trà My thoát khỏi danh sách huyện nghèo nhất nước…