Bước đột phá mới của thị trường đèn led

Việt Nam là thị trường phát triển mạnh mẽ tại Châu Á với dân số hơn 93 triệu người, nhu cầu sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt ngày càng cao.

LED – Xu thế tiết kim năng lưng cho tương lai

Theo International Energy Agency, đin năng s dng cho hot đng chiếu sáng chiếm khong 20% toàn b đin năng tiêu th toàn cu. Điu này đã đt thách thc cho nhiu quc gia làm cách nào tiết kim chi phí chiếu sáng hơn trong quá trình công nghip hóa, hin đi hóa. Theo đó, công ngh LED ngày càng đưc quan tâm do nhiu ưu đim không ch v tui th cao mà còn cho cht lưng ánh sáng tt và gim ng khí thi CO­2 ra môi trưng. Mt li thết tri khác ca LED là kh năng ng dng cho nhiu lĩnh vc khác nhau, đèn LED có thi gian khi đng nhanh so vi các loi đèn phóng đin thông thưng, tích hp công ngh đin t nên d dàng trong vic điu khin tiết kim đin năng và điu khin thông minh.

Ti khu vc Đông Nam Á, tng quy mô th trưng chiếu sáng tính theo 6 quc gia Thái Lan, Singapore, Malaysia, Vit Nam, Indonesia, Philippines vào năm 2015 là khong 4,8 t USD, đèn LED chiếu sáng chiếm khong 1,5 t USD tng giá tr, và d báo s tăng lên 1,9 t USD vào năm 2016. Giai đon 2014-2016 đánh du s bùng n ca th phn chiếu sáng LED ti Đông Nam Á. Trong đó, Vit Nam đt mc tăng trưng cao nht, duy trì mc tăng trưng hơn 60% mi năm t năm 2013 đến năm 2015. (Theo nghiên cu ca LEDinside)

Nhng năm qua, Vit Nam đã thc hin chính sách min thuế cho sn phm toàn din và Chính ph đã phê duyt nhng d án đu tư nưc ngoài vào nhà máy sn xut đèn LED trong nưc. Các thành ph ln cũng trin khai chương trình s dng năng lưng tiết kim và hiu qu trên đa bàn cho thy th trưng LED ti Vit Nam đang nóng hơn bao gi hết.

Trin lãm quc tế v Led ln đu tiên có mt ti Hà Ni

Nhm h tr cho D án Phát trin và thúc đy công ngh LED cho chiếu sáng chung ti Vit Nam ca Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh (VAST), Công ty Exporum – Ban T chc Trin lãm LEDTEC ASIA 2016 đã đưa s kin này đến Hà Ni. Đây là năm th 5 Trin lãm chuyên ngành v LED đưc t chc ti Vit Nam.

Năm ngoái, LEDTEC ASIA ti TP.HCM ghi nhn s tham gia ca 124 gian hàng đến t 10 quc gia, thu hút 18,000 khách tham quan bao gm các doanh nghip, ngưi mua hàng, Hip hi và Cơ quan Nhà nưc. Đc bit, s kin Business Matching, nơi gp g trc tiếp gia các đơn v tham gia Trin lãm và nhng ni mua đã đt tng giá tr các hp đng ký kết thành công là 74 triu USD, đưc kỳ vng s thu hút thêm nhiu hp đng giá tr cao trong năm nay.

Tiếp tc là s kin Trin lãm Quc tế ni bt, LEDTEC ASIA 2016 s có s tham d ca các “ông ln” trong khu vc như Hàn Quc, Trung Quc, n Đ cùng nhiu gian hàng các quc gia khác trên thế gii. Quan trng hơn c, các tên tui tiêu biu trong ngành công nghip thiết b LED, thiết b chiếu sáng ti Vit Nam như Rng Đông, Đin Quang, FawooKidi ha hn to nên 1 bu không khí sôi ni, đy tính chuyên môn cho trin lãm ln này.

Nhiu hot đng phong phú dành cho khách tham quan

Bên cnh hot đng trin lãm v thiết b chiếu sáng LED/OLED; thiết b sn xut và th nghim; nguyên vt liu, chi tiết đèn LED/OLED; thiết b trình chiếu và bng đin t. Ban T chc tiếp tc thc hin chui Hi tho do nhng khách mi đến t các doanh nghip trong nưc và quc tế trình bày, cùng nhng chia s chuyên sâu t Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh (VAST) và Hi Chiếu sáng Vit Nam (CSVN) v thc trng th trưng LED ti Vit Nam.

Ngoài ra, nhiu phn thưng có giá tr t các Đơn v Tài tr s dành tng cho khách tham quan Trin lãm trong Chương trình rút thăm may mn.

Trin lãm Quc tế v Thiết b LED/OLED và Thiết b Chiếu sáng ti Vit Nam 2016 s din ra t ngày 28/09 đến 30/09/2016 ti Trung tâm trin lãm Quc tế I.C.E - 91 Trn Hưng Đo, Hà Ni. Trin lãm m ca min phí dành cho tt c khách tham quan t 9g-17g.

H.ANH

Trin lãm LEDTEC ASIA là mt cơ hi ln dành cho các doanh nghip trong nưc mong mun m rng vic kinh doanh qua các quc gia khác trên thế gii.

Năm 2015, sự kiện Business Matching tại LEDTEC ASIA ghi nhận tổng giá trị các hợp đồng ký kết thành công là 74 triệu USD, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút những hợp đồng giá trị cao trong năm 2016.

Cùng mục Đang hot

TIN MỚI CẬP NHẬT

Xem thêm