Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi đấu tranh với tội phạm môi trường

Để công tác thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường trong năm 2017 tạo bước đột phá, trở thành công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát định hướng thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ này.
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Trong văn bản vừa gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng việc bám sát kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tránh chồng chéo trong kế hoạch thanh tra của Bộ và địa phương. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra lưu ý áp dụng những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường mới có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng Hà đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung thanh tra một số lĩnh vực của ngành như đất đai, môi trường, địa chất khoáng sản và tài nguyên nước và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các địa phương với Bộ trong xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách và pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trao đổi và chia sẻ thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở địa phương.

“Phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật”- văn bản nêu rõ,

Theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2017 sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của các cấp, trọng tâm là các thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký lần đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với các tô chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục từ ngày 01/7/2014 đến thời điểm thanh tra. Đồng thời thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp.

Trong lĩnh vực môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía đường, xi mạ, thuộc da, nhiệt điện...); các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200 m3/ngày đêm trở lên - trừ các đối tượng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra trong năm 2016.

Trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra đối với các đối tượng do Bộ thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Bên cạnh đó sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước của một số tổ chức, cá nhân. Thanh tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông và một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi - không thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thế Kha

Cùng mục Đang hot

TIN MỚI CẬP NHẬT

Xem thêm