Bất động sản

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Trà Vinh

vov.vn -

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2 tỉnh: Thừa Thiên Huế và Trà Vinh.