Bất động sản

Tiền sử dụng đất là gánh nặng của doanh nghiệp và người tiêu dùng?

vov.vn -

VOV.VN -Hiệp hội Bất động sản TPHCM kiến nghị thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án để giảm giá thành nhà ở, tăng tính minh bạch cho thị trường...